Χρώμα σκόνης εμβάπτισης

MMH χρώμα σκόνης εμβάπτισης 56γρ