Χρώμα σκόνης εμβάπτισης

Χρώμα σκόνης εμβάπτισης MMH, 14gr και 56gr.